Juridische info

V2-Architecten is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, Provinciale Raad West-Vlaanderen (gevestigd te Oude Zak 35, 8000 Brugge), in het kader van de wet Laruelle over de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon, gepubliceerd in het BS van 25.04.2006.

Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten

Uw persoonsgegevens worden door V2-Architecten verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht. Via architectuur@v2-a.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief bij ons opvragen.